Poprad, 29.5.2020 – Slovenská lyžiarska asociácia v spolupráci so spoločnosťou PowerPlay Studio v pondelok 1. júna o 14.00 hod. spúšťa E-Majstrovstvá SR v alpskom lyžovaní, ktoré potrvajú až do  8. júna, 24.00 hod. (00.01, 9.6.2020). Reprezentanti, ostatní členovia SLA, športoví fanúšikovia, ale aj široká verejnosť môžu súťažiť prostredníctvom mobilnej hry Ski Legends o titul E-Majstra SR vrátane glóbusu a množstvo hodnotných cien. SLA pozýva všetkých záujemcov, aby si skúsili zmerať sily v E-Majstrovstvách.

V tomto období sa budú v hre objavovať špeciálne eventy (preteky) pod názvom Majstrovstvá SR. V týchto eventoch bude možné získavať body do rebríčkov, ktoré budú zverejnené na webovej stránke https://eskisport.sk/vysledky/. Eventy, ktoré sa počítajú do rebríčkov prebiehajú počas celého dňa a opakujú sa v pravidelných intervaloch. Rebríčky nebudú dostupné priamo v hre. Aktualizácia rebríčkov zverejnených na webovej stránke prebieha raz za hodinu.

Celkovo je možné súťažiť v piatich kategóriách: slalom, obrovský Slalom, super-G, zjazd a v hlavnej kategórii Majster v lyžovaní (celková pozícia; súčet bodov z prvých 4 kategórií), pričom v súťaži budú dve skupiny hráčov. V prvej budú len hráči zo Slovenska a v druhej z celého sveta vrátane Slovenska. Glóbusmi a vecnými cenami budú odmenení len hráči zo Slovenska, zahraniční budú odmenení virtuálnou menou v hre.

Dlhé obdobie „downlocku“ nás priviedlo k myšlienke podporiť aj elektronickú generáciu. Zrealizovaním E-Majstrovstviev SR nás inšpirovali aj v susednom českom Svaze lyřažů. Pandémia koronavírusu znemožnila nielen alpským lyžiarom riadne dokončiť zimnú sezónu, ale poznačila aj letnú sezónu lyžiarov na tráve, ktorým o. i. boli zrušené aj preteky Svetového pohára na Slovensku. Ak sa stretneme s priaznivou odozvou, plánujeme zrealizovať aj E-Majstrovstvá SR v skokoch na lyžiach,“ vysvetlil Ivan Ivanič, prezident SLA.

Do E-Majstrovstiev SR sa môže zapojiť veľmi jednoducho každý. Je potrebné si zadarmo stiahnuť hru Ski Legends do mobilných zariadení (podporuje iOS aj Android) a vytvoriť profil pretekára a začať jazdiť. Na účasť v súťažných eventoch musia hráči najprv dosiahnuť Rank 2. Tento je ľahko dosiahnuteľný po niekoľkých minútach hrania ne-eventových (tréningových) tratí. Video tutoriál, ako odomknúť E-Majstrovstvá SR a kompletné pravidlá hry sú k dispozícií na https://eskisport.sk.

Priebežne budú informácie zverejňované aj na Facebook stránke a webe Slovenskej lyžiarskej asociácie.

Slovenská lyžiarska asociácia (SLA) je národný športový zväz, združujúci lyžiarske odvetvia, ktoré sú olympijskými športmi alebo sú registrované Medzinárodnou lyžiarskou federáciou FIS. Ide o alpské lyžovanie, akrobatické lyžovanie, beh na lyžiach, lyžovanie na tráve, severskú kombináciu, snowboarding  a skoky na lyžiach.

SLA ako národný športový zväz vykonáva výlučnú pôsobnosť pre lyžiarske odvetvia na území Slovenskej republiky, združuje športové kluby, organizuje celoštátne súťaže v lyžiarskych odvetviach, zabezpečuje výber a prípravu športovcov do športovej reprezentácie a ich účasť na medzinárodných súťažiach, zabezpečuje starostlivosť o talentovaných športovcov v lyžiarskych odvetviach, zastupuje, chráni a presadzuje záujmy lyžiarskych odvetví vo vzťahu k orgánom verejnej správy, medzinárodným športovým organizáciám a iným športovým organizáciám, ktorých je SLA členom, navrhuje športových reprezentantov na zaradenie do rezortného športového strediska v lyžiarskych odvetviach, určuje druhy športových odborníkov pre príslušné lyžiarske odvetvia, vrátane odbornej spôsobilosti vyžadovanej na vykonávanie odbornej činnosti v športe, zabezpečuje ich odbornú prípravu a overuje ich odbornú spôsobilosť, oceňuje športovcov, ktorí dosiahli mimoriadne športové výsledky vo vrcholovom športe a osobností, ktoré sa zaslúžili o propagáciu a rozvoj športu v lyžiarskych odvetviach a podporuje výstavbu športovej infraštruktúry


PowerPlay Studio
je slovenské herné vývojárske štúdio, ktoré sa zameriava na tvorbu športových hier. Vo svojom portfóliu má niekoľko celosvetovo úspešných titulov ako je Biathlon Mania, Tennis Mania či Ski Jump Mania 3. Aktuálne plánuje spoločnosť vydať na trh najkomplexnejšiu atletickú hru – Athletics Maniu (06/2020). Rovnako prevádzkuje hru Ski Legends ako komerčne nastavený projekt, ktorý obsahuje monetizačné prvky. Tím PowerPlay Studio však urobil pre potreby E-Majstrovstiev SR maximum, aby eliminoval vplyv monetizácie na výkony E-Majstrovstiev SR.

Hru upravil na mieru nasledovne: všetky eventy, z ktorých sa získavajú body do majstrovstiev, majú vstup zadarmo, je navýšený počet pokusov na zlepšovanie si času v evente z 2 na 10 a tiež odomkol možnosť využitia druhého „boosteru“ zadarmo pre všetkých. Vďaka týmto úpravám by hra mala prebehnúť fair-play a všetci účastníci si užijú príjemnú zábavu.

V prípade záujmu o ďalšie informácie – kontakt:

Adriana Bednárová
komunikačný poradca SLA
bednarova@marcuspr.sk
M: 0908 528 445